Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 11:37:54 met de export van 06/08/2023 11:31:48

Deventer investeert in duurzaamheid, voorzieningen en groei

Deventer investeert de komende jaren in het op peil houden van bestaande voorzieningen, in een verdere verduurzaming en in de gewenste groei van de gemeente. Daarmee bouwt het college verder aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Dichtbij, Betrokken & Bevlogen’ uit juli 2022.

Versterken
We zijn erin geslaagd om voor de komende jaren een financieel solide perspectief te presenteren én daarbij ook geld vrij te maken om onze voorzieningen te versterken en klaar te zijn voor groei. Voor de komende jaren is er financiële ruimte voor onder meer duurzaamheid, voor het onderhoud van de openbare ruimte en uitbreiden van diverse sportvoorzieningen. Zo kunnen wij ook een aantal wensen uit de samenleving en van de raad uitvoeren.

Meedoen

Deventer blijft de komende jaren verder groeien. Dat betekent de bouw van veel nieuwe woningen, en een bijpassende uitbreiding van de voorzieningen binnen de gemeente. Het college zorgt ervoor dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen door te investeren in cultuur en sport, in een aantrekkelijke leefomgeving en in betrouwbare dienstverlening. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit de buurtvoorzieningen zorgt de gemeente voor een brede inzet van activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg.

Voorstellen

In de Voorjaarsnota  stelt het college onder meer voor:

  • Verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.
  • Renovatie van de ijsbaan De Scheg.
  • Renovatie atletiekbaan A.V. Daventria
  • Nieuwbouw van basisschool Sancta Maria in Lettele.
  • Extra aandacht voor de positie van arbeidsmigranten.
  • vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek.
  • Nieuwbouw sporthal Bathmen.
  • Onderzoek naar een flexibele hoogwaterkering.

Financiële onzekerheden

Hoewel de Voorjaarsnota ruimte biedt voor extra uitgaven, blijft het college behoedzaam. Er zijn immers vele financiële onzekerheden, zoals de inflatie, rentestijgingen, de hervormingen in de jeugdzorg en de financiering vanuit de rijksoverheid. Er ligt een eerste aanzet voor een nieuwe financieringssystematiek van het Rijk, maar deze geeft niet de gewenste structurele financiële zekerheid voor gemeenten en de invulling over de verruiming van het belastinggebied is nog onzeker.

Marcel Elferink
Wethouder Financiën